Rostlinka něžná i účinná

0
96

Nejčastěji můžete Cistus incanus spatřit na strmých horských úbočích v teplých oblastech mírného pásu Středozemí a severní Afriky. Divoce rostoucí romantická rostlinka s květy v barvách od bílé po karmínově červenou se nápadně podobá divoké růži. Odtud pramení její lidové označení – růže skalní.

PERSKÁ PERLA

Historicky lze dohledat používání rostlin z čeledi cistovitých (Cistus incanus, Cistus ladanifer) až do roku 330 před naším letopočtem. V perské tradiční medicíně, v oblasti dnešního Íránu, patřily tyto byliny mezi nejcennější. Dochované dokumenty tehdejších učenců a lékařů popisují nejen přípravu extraktů a silic, ale obsahují též prvotní práce s terapeutickým dávkováním cistu určeným pro jednotlivé nemoci a preventivní použití. V průběhu následujících staletí se užití cistu z Perské říše rozšířilo díky četným obchodním cestám po celém Středomoří, nejvíce mezi Kypr, Itálii, Turecko a Řecko.

POVZBUDIVÉ VÝSLEDKY STUDIÍ

Cistus incanus obsahuje mnoho důležitých prvků, zejména vápník, hořčík, zinek, železo. Co však činí cistus unikátním, je obsah proantokyanidinů, flavonoidů a polyfenolů ve vzájemné vazbě. V posledních letech byla provedena řada kontrolovaných klinických studií, které prokazují silné protivirové a protiplísňové účinky cistu. Nejaktivnější zemí v oblasti výzkumu této byliny je v současné době Německo. Univerzitní centrum pro molekulární virologii a Friedrich Loefler Institut provedly řadu pokusů, které potvrdily překvapující výsledky působení cistu – vysokou buněčnou rezistenci proti virům. V průběhu roku 2013 byl navíc udělen německé společnosti lékový patent na přípravek potírající infekci HIV obsahující cistus.

Velmi zajímavým směrem výzkumu účinků cistu, který je podpořen dvojitou klinickou studií, je léčba zánětů horních cest dýchacích, jež jsou především v poslední době velmi rozšířeným typem onemocnění s komplikovaným a dlouhodobým průběhem. Stejně nadějné jsou i testy souběžného podávání cistu s antibiotickou léčbou. Vzhledem k aktuálním obavám odborné veřejnosti o další účinnost antibiotik jsou tyto výsledky nadějným povzbuzením pro nás všechny, terapeuty, poradce i klienty.